เชีบงใหม่ อีกความสำเร็จเพาะเลี้ยงไข่นกฟามิงโกหลังแม่นกไม่ยอมฟักจากตู้อบได้เป็นตัวแรกของสวนสัตว์เชียงใหม่

Share This:

อีกความสำเร็จเพาะเลี้ยงไข่นกฟามิงโก หลังแม่นกไม่ยอมฟัก ได้เป็นตัวแรกของสวนสัตว์เชียงใหม่

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมสัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์ นิ่มตระกูล สัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ นำลูกนกฟามิโก วัย 3 สัปดาห์ มาอวยโฉมให้กับบรรดาเด็กนักเรียนและสื่อมวลชน หลังจากประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกของสวนสัตว์เชียงใหม่ จากการนำไข่มาฟักเพิ่มเติมหลังจากแม่นกฟามิงโก ไม่ยอมฟักปล่อยไข่ทิ้งไว้ที่ จุดฟัก จำนวน 2 ใบ หลังจากแม่นกรุ่นเดียวกันได้ฟักลูกน้อยออกมาจำนวน 2 ตัว แต่อีก 2 แม่ไม่ยอมฟัก
สัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์ กล่าวว่าทราบจากพี่เลี้ยงจึงนำมาทดลองฟักเลี้ยงภายในตู้อบจนกระทั้งประสบความสำเร็จ ลูกนกได้ออกมาลืมตาได้ 1 ตัว อีก 1 ฟองไข่ไม่สมบูรณ์ได้เสียไปจากการดูแลอย่างใกล้ชนิดเพราะลูกนกฟามิงโก ต้องได้รับการดูแลจากแม่โดยการกินอาหารเข้าไปย่อยแล้วขย้อนอาหารออกมาป้อนให้กับลูก ทำให้ความอยากลำบาคในการดูแล เบื้องต้นที่ต้องทำให้ใกล้เคียงบดอาหารที่แม่กินไปมาป้อนให้ทุก 3 ชั่วโมง ทำให้ขณะนี้ลูกนกฟามิงโกมีความสมบูรณ์แข็งแรงดี แต่ยังไม่ทราบเพศต้องรอีกระยะหนึ่ง หลังจากนี้ต้อง ดูแลออกไปอีกระยะหนึ่งจนแข็งแรงดีก่อนจะนำไปเข้ากับฟูงอีกครั้ง อย่างไรก็ตามนกฟามิงโก ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่มีจำนวน 37 ตัว ออกมาล่าสุด 2 ตัว รวม 39 ตัวก่อนจะได้ลูกนกฟามิงโกจากการฟักภายในตู้อบอีก 1 ตัวรวม 40 ตัว

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments