เชียงใหม่ ปลัดพาณิชย์นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกที่ จ.เชียงใหม่

Share This:

ปลัดพาณิชย์นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกที่ จ.เชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นเกษตรกร ในมาตรการรัฐช่วยดันราคา จี้ให้เร่งทำความเข้าใจชาวนาคาดจะมีร่วมโครงการตามเป้า

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ราคาข้าวเปลือก เพื่อตรวจสอบการดำเนินมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2558/59 ให้เกษตรกร มั่นใจมาตรการที่รัฐดำเนินการขณะนี้ ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบที่ อบต.สลวง อ.แม่ริม และเดินทางตรวจติดตามในพื้นที่ จ.ลำปางต่อไป โดยมีผู้แทนของทางธนาคารเพืี่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เกษตรจังหวัดและเกี่ยวข้องร่วมชี้แจง ซึ่งปลัดกระทรวงพาณิชย์กำชับว่า ขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจและขับเคลื่อนงาน เพราะถ้าล่าช้าอาจไม่ทันผลผลิตที่กำลังออกมา โดยต้องให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม และได้รับราคาที่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต

ระหว่างนี้จะมีทีมงานลงพื้นที่ออกตรวจสอบภาวการณ์จำหน่ายในทุกพื้นที่ที่ผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรโดนเอารัดเอาเปรียบ และยังจะไปแจ้งให้ทราบถึงมาตรการดูแลราคาข้าวที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ ที่จะมีผลต่อการดึงราคาข้าวให้สูงขึ้น และขอให้เกษตรกรอย่าเพิ่งรีบเกี่ยวข้าวไปจำหน่ายก่อน แต่ให้ใช้ประโยชน์จากโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดย ธ.ก.ส. ที่จะปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรในการเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 1.35 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 1.13 หมื่นบาท และข้าวเปลือกเหนียวคละ ตันละ 1.03 หมื่นบาท เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย.2558-28 ก.พ.2559 มีวงเงินดำเนินการ 2.9 หมื่นล้านบาท

สำหรับเชียงใหม่ มีเกษตรชาวนาที่มียุ้งฉางลงทะเบียนไว้ 1,989 รายรองรับข้าวได้กว่า 1.89 แสนตัน ปีที่ผ่านมาเข้าร่วมโครงการกับ ธ.ก.ส.เพียง 650 ตันเท่านั้น ในขณะที่ผลผลิตที่คาดการณ์ปีนี้มีประมาณ 2.2 แสนตัน หากเกษตรกรทราบและเข้าใจคาดว่า น่าจะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเพราะเหมือนเป็นการประกันราคาข้าวได้สูงกว่าท้องตลาด

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments