เชียงใหม่ รวมพลังนร.นศ. ชาวบ้าน ทหาร ตร. ร่วมกันเกี่ยวข้าว มอบให้เพื่อการกุศล

Share This:

เชียงใหม่ รวมพลังนร.นศ. ชาวบ้าน ทหาร ตร. ร่วมกันเกี่ยวข้าว มอบให้เพื่อการกุศล แก่โรงเรียนเด็กพิการ หูหนาวตาบอด ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการร่วมกันปลูกและร่วมกันเกี่ยวเป็นข้าวปลอดสารเคมี

ที่ตำบลเหมืองแก้ว อำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกร่วมกันเกี่ยว ข้าวในพื้นที่นาจำนวน 16 ไร่ มีผู้ใหญ่ใจบุญได้ร่วมกันปลูกขึ้นมาเพื่อนำข้าวที่ได้ มอบให้การกุศลแก่โรงเรียนศรีสังวาย์ อำเภอสันทราย โรงเรียนหูหนวก โรงเรียนคนตาบอด โรงเรียนโสตศึกษา และโรงเรียนที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้าวไปใช้บริโภค ซึ่งมีนักเรียน จากโรงเรียนโสตศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำลังทหารและตำรวจ ตลอดจนชาวบ้านและชาวนา ในพื้นที่ร่วมกันช่วยกันเกี่ยวข้าวทั้งหมด เพื่อนำไปสีก่อนส่งมอบเพื่อการกุศลทำบุญให้ทานเป็นข้าวร่วมกัน ก็เรียกว่าได้บุญร่วมกันของการทำกิจกรรมครั้งนี้
โดยมีพิธีตามประเพณีของชาวล้านนา ก่อนการเกี่ยวข้าวจะมีการเรียกขวัญข้าว หรือฮ้องขวัญข้าว ต่อแม่โพสพเป็นเทวีแห่งข้าว เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการทำนาของพระแม่โพสพมาดูแลข้าว ซึ่งการปลูกข้าวนี้ไม่มีการใช้สารเคมีเข้ามาปลูกเป็นข่าวปลอดสาร มีความสมบูรณ์ ได้ผลผลิตมากต่อไร่ได้ผลผลิตข่าวเกือบ 1 ตัน ทำให้มีข่าวไปแจกจ่าย 16 ตัน นอกจากนี้จะเป็นศุนย์การเรียนรู้ปลูกข้าวปลอดสารให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาต่อไป

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments