เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่คุ้มเข้มพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ทุกเส้นทางตรวจแอลกอฮอร์ทุกราย

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่คุ้มเข้มพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ทุกเส้นทางตรวจแอลกอฮอร์ทุกราย เน้นย้ำการขับขี่รถช่วงเช้าและค่ำ ทั้งเข้า-ออก ต้องเพิ่มความระมัดระวังลด ความเร็วโดยเฉพาะช่วงหมอกลง

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ ได้ออกตรวจการให้บริาการรถโดยสารประจำทาง สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 และ 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หลังพบว่ามีประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ พากันใช้บริการเดินทางจากกรุงเทพมาและต่อรถไปยังพาภาคเหนือตอนบน เพื่อท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็ง กลับไปร่วมแลองกับญาติ และ สัมผัสอากาศหนาวของจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย แม่ฮองสอน และน่าน
ทั้งนี้ได้วางาตรการเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์และอุบัติเหตุหมู่จากรถประจำทาง ตรวจวัดแอลกอฮอร์พนักงานขับรถก่อนออกเดิน ทางทุกคน ก็ไม่พบแม้แต่รายเดียว พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการให้พนักงานขับรถทั้งขาเข้าและออก จากจังหวัดเชียงใหม่ โดยเแพาะช่วงเช้าและค่ำ มักจะมีหมอกลงอาจทำให้วิสัย ทัศน์การมองลดลงให้เพิ่มความระมัดระวังลดความเร็ว ในช่วงโค้งและทางลาดชัด ส่งผู้ใช้บริการทุกคนถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments