เชียงใหม่ จัดพิธีประดิษฐานพระพุทธรูปและวัดปศุปตินาถจำลองในสวนประเทศเนปาล

Share This:

สถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย ร่วมกับ อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดพิธีประดิษฐานพระพุทธรูปและวัดปศุปตินาถจำลอง ณ สวนประเทศเนปาลในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมี นายมงคล

สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพิธีดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวเนปาลและชาวไทย โดยชุมชนชาวเนปาล อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้แห่พระพุทธรูปจากสำนักงานชุมชนชาวเนปาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มายังสวนประเทศเนปาลในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีขบวนนางรำ ฟ้อนต้อนรับต่อด้วยการแสดง ชุด “Dar Panchaya”ซึ่งเป็นการแสดงพิเศษสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะ จากนั้น ฯพณฯ นายขคนาถ อธิการี เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประดิษฐานพระพุทธรูปและวัดปศุปตินาถจำลอง ต่อด้วย นางสาวรุจิรา ริมผดีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวขอบคุณ สถานทูตเนปาล ประจำประเทศไทยและผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระพุทธรูปและวัดปศุปตินาถจำลองขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชีในสวนประเทศเนปาลและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

นายขคนาถ อธิการี เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทยได้มีโอกาสมาเยือนอุทยานหลวงราชพฤกษ์อีกครั้งและเกิดความตั้งใจที่จะปรับปรุงวัดปศุปตินาถจำลองที่เคยประดิษฐานอยู่ที่สวนประเทศเนปาลในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มาตั้งแต่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 2549ให้มีความเจิดจรัสสวยงามมากยิ่งขึ้นและตั้งใจจะประดิษฐานพระพุทธรูป ณ ที่แห่งนี้ จึงได้เริ่มสร้างพระพุทธรูป (สูง35 นิ้ว หน้าตัก 26 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 40 กิโลกรัม) องค์นี้ขึ้นที่เมืองปาทันในประเทศเนปาล โดยช่างฝีมือทำให้พระพุทธรูปมีความประณีตวิจิตรงดงามและเชื่อว่าพระพุทธรูปกับวัดปศุปตินาถจำลองในสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่สำคัญแห่งศาสนากับมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเป็นหนึ่งและมิตรภาพอันดีระหว่างประชาชนชาวเนปาลกับราชอาณาจักรไทย”

ด้าน นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้กล่าวว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณสถานทูตเนปาลประจำประเทศไทยที่ได้มอบพระพุทธรูปและวัดปศุปตินาถจำลองอันเป็นมงคลยิ่งจากประเทศเนปาลมาประดิษฐานในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันนอกจากนี้แล้วสวนประเทศเนปาลยังได้จำลองสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและภูมิประเทศอันโดดเด่นซึ่งเป็นมรดกโลกของเนปาล เช่น ลุมพินี เจดีย์สวายัมภูนาถและยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยนับได้ว่าสวนเนปาลแห่งนี้เป็นสวนที่จำลองสถานที่สำคัญๆ ของประเทศเนปาลไว้ทั้งสิ้น”

สำหรับ “วัดปศุปตินาถ” นั้น ตั้งอยู่ในกรุงกาฐมาณฑุประเทศเนปาลและเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ศาสนิกชนฮินดูจากทั่วโลกให้ความนับถืออีกทั้งยังเป็นมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

ขอบคุณ ปชส.อุทยานหลวงราชพฤกษ์

Comments

comments