เชียงใหม่ ตลาดผักผลไม้ เจียงหนาน เมืองกว่างโจว ประเทศจีนนำเข้าผลไม้ไทยมากที่สุด

Share This:

ตลาดผักผลไม้ เจียงหนาน เมืองกว่างโจว ประเทศจีนนำเข้าผลไม้ไทยมากที่สุด โดยเฉพาะทุเรียนและลำไย ตกลุก 600 -700 บาท

ผู้สื่อข่าวพาไปชมตลาดเจียงหนาน เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นตลาดค้าผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในการกระจายสินค้าออกไปทั่วประเทศจีน มิสเตอร์กวน ผู้ ช่วยผู้จัดการตลาด บอกว่า มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือตลาดผัก 60 % และผลไม้ 40 % จำแนกออกเป็นโซนของการนำเข้า มาจากเอเซีย ยุโปร และอเมริกา มีการขนส่งสินค้า เข้ามาทั้งทางบก ทะเลและอากาศ โดยทุกเช้าจะมีกลุ่มผู้ค้าคนกลางจากทั่วประเทศเข้ามาเพื่อเลือกซื้อสินค้าแห่งนี้ มีการจัดระเบียบแบ่งผู้ค้า ผู้นำเข้า คนงานยกสินค้า และรถบรรทุก ต้องติดบัตรผ่านเข้า-ออก ของแต่ละพื้นที่ ต้องไปยังจุดรับถ่ายสินค้าตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รปภ.ดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด ส่วนมูลค่าทางการค้าของตลาดแห่งนี้นับ หลายล้านหยวนต่อปี

อย่างไรก็ตามตลาดแห่งนี้นำผลไม้ของไทยเข้ามาจำหน่ายยังมากที่สุด ของสัดส่วนการนำเข้าผลไม้ทั้งหมด อย่างทุเรียน ถือเป็นราชาผลไม้ของไทย และมีลำไยเป็นราชินี จุดนี้เป็น โซนผลไม้ของไทยที่อบอวนหอมไปด้วยกลิ่นทุเรียน นำมาตั้งโชว์ เพื่อให้ผู้ซื้อได้ชมตัวอย่างเป็นที่ถูกใจแล้ว ก็จะมีคนงานขับรถสามล้อแบบนี้ เข้าขนถ่ายออกไปนำขึ้นรถบรรทุก เพื่อส่งออกไปยังเมืองต่างๆ ของจีน ซึ่งทุเรียน 1 ลูกมีราคาสูงถึง 600 -700 บาท ตกกิโลกรัมละ 190 -200 บาท นับเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมชื้นชอบเป็นอย่างมากของชาวจีน

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments