เชียงใหม่ ผู้แทนสหประชาชาติเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานแม่โขงปลอดภั

Share This:

32ที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังวัดเชียงใหม่ นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ นายอัลโด้ มูโนส รองผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ตัวแทนจากสำนักงานใหญ่ กรุงเวียนนา ดูแลกิจการและโครงการควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมของยูเอ็นทั่วโลก และนายเจเรมี่ ดั๊กลาส ผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผู้แทนจากสหประชาชาติได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย โดยมีปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บรรยายผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตระยะ 3 ปี โดยพรุ่งนี้ตัวแทนจาก ยูเอ็น จะลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย
ขณะที่ นายอัลโด้ มูโนส ระบุว่า รู้สึกยินดีที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 4 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ประกอบด้วย ไทย ลาว จีน และเมียนมาร์ ภายใต้ความร่วมมือศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ขณะเดียวกันจะนำภารกิจความร่วมมือของศูนย์ประสานงานแห่งนี้เผยแพร่ให้ประชาคมโลกได้รับทราบ พร้อมกันนี้จะได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติงานกับศูนย์ประสานงานแม่โขงปลอดภัย 000000000จบ000000000

Comments

comments