เชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจัดกิจกรรมให้เลือดให้กระทงโดยจะมอบกระทงขนมปังให้กับผู้ที่บริจาคโลหิต 100 คนแรกที่เข้ามาบริจาคโลหิต หลังพบว่าช่วงเทศกาลลอยกระทงปีที่ผ่านมาพบว่ามีคนเข้ามาบริจาคโลหิตลดลงถึงร้อยละ 48 เนื่องจากมีการดื่มสังสรรค์ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้

Share This:

23ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดโครงการให้เลือดให้กระทง จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตมาบริจาคโลหิตในช่วงเทศกาลลอยกระทง หลังจากพบว่าสถิติในช่วงเทศกาลลอยกระทงของปีที่ผ่านมา มียอดผู้บริจาคโลหิตลดลงกว่าช่วงเวลาปกติถึง 48% ซึ่งปกติภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่จะมียอดโลหิตบริจาคอยู่ที่ประมาณ 70 ยูนิต/วัน และมีคนมาร่วมบริจาคโลหิต ประมาณ 80คน/วัน เนื่องจากคนที่มาบริจาคบางคนอาจไม่ผ่านคัดกรองเนื่องจากช่วงเทศกาลลอยกระทงมีการดื่มสังสรรค์ ดังนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ที่10 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรม ให้เลือดให้กระทง โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่จะแจกกระทงขนมปังสำหรับผู้มาบริจาคโลหิต 100 คนแรกที่มาบริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00น. และวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.00น. สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อรักษาปริมาณเลือดสำรองคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอต่อการจ่ายให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในเขตภาคเหนือ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในเขตภาคเหนือโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 พันยูนิต ต่อเดือน และควรจะต้องมีเลือดสำรองคงคลังต่อหมู่โลหิตอยู่ที่ 20 ยูนิต ต่อวันสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณโลหิตสำรองคงคลังมีปริมาณเหลือน้อยในทุกหมู่โลหิต 000000000จบ000000000

Comments

comments