เชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ต๋ามผางปะตี๊บ ส่องฟ้า ฮักษาเมือง

Share This:

เชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ต๋ามผางปะตี๊บ ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนาและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้เห็นคุณค่าในประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามโดยมีการจุดผางปะตี๊บกว่า 35,000 ดวงรอบคูเมืองเชียงใหม่

ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ ชุมชนในเขตเมืองเก่า วัด สถาบันการศึกษาองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่, ภาคีส่งเสริมสุขภาวะ, เทศบาลนครเชียงใหม่, ภาคีเครือข่ายฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรม ต๋ามผางปะตี๊บ ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 4 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในเทศกาลยี่เป็งประจำปี 2558โดยมีการจุดผางปะตี๊บ ทั้งหมดจำนวน 35,000 ดวงรอบคูเมืองเชียงใหม่ด้านในซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา ความร่วมมือร่วมใจของผู้คนในชุมชนสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวเชียงใหม่และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้เห็นคุณค่าในประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม ในกิจการมีการเทศน์อานิสงส์ผางปะตี๊บ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพิธีจุดไฟหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถวายความเคารพต่อบรรพกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ฉลองสมโภชร่วมบูชาผางปะตื๊บ โคมเมือง ซุ้มบุษบกพระเจ้าและร่วมจุดผางปะตี๊บ แขวนโคมเมือง จำนวน 720 ดวงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปีเชียงใหม่ ในปี 2559 นอกจากนี้ในพิธีเปิดมีการแสดงฟ้อนเทียนโดยใช้ช่างฟ้อนกว่า 100 คนซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาหลายสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่มาแสดงการฟ้อน หลังจากนั้นประชาชนได้ร่วมจุดผางปะตื้ด รอบคูเมืองด้านในแจ่งเมืองทั้ง 4 แจ่ง ประตูเมืองทั้ง 5 ประตูให้ครบ 35,000 ดวงโดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ประวัติของ ผางปะติ๊ด หรือ ถ้วยประทีป ตามตำนานเล่าว่า แม่กาเผือกได้ออกไข่มา 5 ฟอง เมื่อไข่ฟักออกมา แม่กาก็เสียชีวิตไป ไข่ทั้ง 5 ฟอง เป็นพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ องค์ที่ 4 คือ องค์ศรีอารยะเมตตรัย และองค์ที่ 5 คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป การทำผางปะติ๊ดจึงทำไส้เทียนเป็นรูปตีนกา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่กาขาวและบูชาพระพุทธคุณ บูชาพระแม่คงคา และสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป

Comments

comments