เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวไทยภูเขา ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมการควบคุมพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ในการปราบปรามยาเสพติดด้วย

Share This:

13พลตรีการุณ รัตนสุวรรณ รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังบ้านห้วยครั่งใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการเยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและผู้ประสบภัยหนาว หลังจากในช่วงนี้อุณหภูมิในอากาศได้ลดต่ำลงหลายองศา ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่สูงชึ่งจะได้รับผลกระทบมากกว่าคนบนพื้นราบ จากนั้นรองแม่ทัพน้อยที่ 3 ได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ที่เข้าควบคุมพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น บริเวณบ้านแม่สอบน หมู่ที่ 17 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย ชึ่งมีพื้นที่ในหุบเขากว่า5ไร่ที่ถูกลักลอบปลูกฝิ่นชึ่งปัจจุบันกำลังออกดอกพร้อมที่จะให้กีดยางได้เป็นจำนวนมาก หมู่บ้านแม่สอบน เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ มีจำนวน 27ครอบครัว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยทำไร่เลื่อนลอย ปศุสัตว์ มีประเพณีและค่านิยมที่พึ่งพาฝิ่นมาตั้งแต่อดีต โดยใช้ฝิ่นเป็นยา การบันเทิง การรับแขก และใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งค่านิยมดังกล่าว จึงทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาในหมู่บ้านแม่สอบนบางกลุ่มลักลอบปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ลด ละ เลิก การปลูกฝิ่น และเสพฝิ่นต่อไป 000000000จบ000000000

Comments

comments