เชียงใหม่ ร้องสื่อขอความเป็นธรรมประมูลแท็กซีสนามบินเชียงใหม่ไม่โปร่งใส

Share This:

เชียงใหม่ ร้องสื่อขอความเป็นธรรมประมูลแทกซี่สนามบินเชียงใหม่ ไม่โปร่งใสหลังผู้ชนะถูกยกเลิก แต่กลับเลื่อนอันดับผู้ประมูล 5 ข้ามผู้อันดับต้นๆ วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวเข้าตรวจสอบยังพบมีการแอบนัดเจรจาลับๆ โดยไม่แจ้งผู้ประมูลรายอื่น

นายกฤษณ์ ศรีเปาระยะ ประธานกรรมการบริษัทเจ็ดยอด บราเตอร์ จำกัด ได้ร้องต่อผู้สื่อ หลังจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประมูลเสนอค่าตอบแทนให้บริการรถรถยนต์รับ จ้างสาธารณะประเภท TAXI METER ภายในสนามบินเชียงใหม่ โดยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดการประมูลใหม่ หลังจากหมดสัญญาของการประกอบการ ตนเองก็เข้ายื่น ประมูลแต่แพ้ จากผู้ชนะการประมูลอันดับ 1 บริษัทคาร์ เรนทัล เชียงใหม่ จำกัด ด้วยวงเงิน 1,581,436 บาท แต่ภายหลังถูกยกเลิกสัญญาในครั้งนี้ ทำให้ผู้ชนะการประมูลอันดับ 2 คือ บริษัทตนที่เสนอไป 888,888 บาท แต่กลับไม่ได้ถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อเข้ามาดำเนินการให้บริการตามขั้นตอน แต่กลับได้เลื่อนผู้ประมูลอันดับ 5 ที่ประมูลขึ้นมาแทน โดยเป็นการข้ามผู้ ประมูลจาก 2, 3 และ4 ไปโดยไม่แจ้งสาเหตุให้ทราบ
โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ประกอบการพิจารณา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ลง เลขรับที่ 29890 ขอให้ตรวจสอบการเข้าร่วมเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนการประกอบกิจการให้บริการดังกล่าว โดยในวันนี้ทางการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ได้นัดหมายผู้ ประมูลลำดับที่ 5 ตนเองจึงมาเพื่อทวงถามและให้สื่อมวลชนร่วมเป็นพยานแต่กลับไม่พบตามที่นัดหมาย

ทั้งนี้ตนเองจะเดินหน้าเพื่อขอความเป็นธรรม บริสุทธิและชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัดมหาชน หรือไม่ ให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบความ โปร่งใสครั้งนี้ ให้เกิดความชัดเจตน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น เพราะตนเองก็เข้ามาประกอบกิจการถึง 6 ปี ไม่เคยเกิดข้อปัญหาหรือผิดระเบียบใด แต่ในครั้งนี้กลับไม่ได้รับความเป็น ธรรมโดยไม่มีการชี้แจงให้ทราบของผู้บริหารการท่าอากาศจังหวัดเชียงใหม่และการท่าอากาศยานไทย และขอให้สื่อมวลชนได้ร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้เกิดควมโปร่งใสและยุติธรรม

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments