วัน: 27 พฤศจิกายน 2015

เชียงใหม่ เสือโคร่งขาวไนท์ซาฟารี ป่วยตายสัตวแพทย์ระบุเสือโคร่งจัสตินมีอาการติดเชื้อบริเวณลำไส้และไตซึ่งจากการชันสูตรสาเหตุของการตายน่าจะเกิดจากอาการไตวายชนิดเฉียบพลัน

Share This: ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ […]
Read More

เชียงใหม่ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานีขนส่งภาคเหนือ พบขนส่งเชียงใหม่มีความพร้อมให้บริการโดยเฉพาะป้ายเส้นทางเดินรถอัจฉริยะ

Share This: นางสาวสายสุนีย์ เด็ดดวง ผู้ตรวจราชการกรมการ […]
Read More

เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอิทนนท์จัดชุดรักษาความปลอดภัยดูแลนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมงหลังนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก

Share This: นายพรเทพ เจริญสืบสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ […]
Read More

เชียงใหม่ ลอยกระทงปีนี้โคมลอยปลิวตกในสนามบินเชียงใหม่ 45 ลูก ขณะที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคชียงใหม่ รวม 300 คนเก็บซากกระทงตามลำน้ำปิง

Share This: การท่าอากาศเชียงใหม่ สรุปยอดสะสมการเก็บโคมล […]
Read More