เชียงใหม่ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานีขนส่งภาคเหนือ พบขนส่งเชียงใหม่มีความพร้อมให้บริการโดยเฉพาะป้ายเส้นทางเดินรถอัจฉริยะ

Share This:

4นางสาวสายสุนีย์ เด็ดดวง ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการให้บริการของสถานีขนส่งในภาคเหนือ เพื่อติดตามความพร้อมของการดูแลและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น โดยเฉพาะในจังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เป็นต้น ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้ใช้บริการรถสาธารณะเดินทางเข้ามาเพื่อไปเที่ยวชมของแต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตามจากการตรวจพบว่าของจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมเป็นอย่างมาก ในการดูแลความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ไม่พบรถสาธารณะต้นทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่ประสบอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการตรวจวัดแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่รถทุกรายก่อนออก มีเจ้าหน้าที่ขนส่งประจำทุกสถานีขนส่ง โดยเฉพาะการนำป้ายอัจฉริยะ และป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ การคาดเข็มขัดนิรภัย แจ้งเหตุทางหมายเลข 1584 ให้ได้เห็นชัดเจน นับเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ได้ดำเนินการแบบครบวงจร เตรียมเสนอต่อกรมการขนส่งทางบกให้มีการนำไปต่อยอดใช้ในสถานีขนส่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้มีการตรวจตราผู้ใช้บริการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อนั่งอยู่บนรถ พร้อมย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถ ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาวมีสภาพอากาศแปรปรวนมักเกิดหมอกลงจัด อาจทำให้วิสัยทัศน์การมองเห็นได้ต่ำ และความพร้อมของรถก่อนออกมาให้บริการ 000000000จบ000000000

 

ศิระ  วีระตันตยาภรณ์  รายงาน

 

31

Comments

comments