เชียงใหม่ ลอยกระทงปีนี้โคมลอยปลิวตกในสนามบินเชียงใหม่ 45 ลูก ขณะที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคชียงใหม่ รวม 300 คนเก็บซากกระทงตามลำน้ำปิง

Share This:

การท่าอากาศเชียงใหม่ สรุปยอดสะสมการเก็บโคมลอยและโคมควัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 พฤศจิกายนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลลอยกระทงในจังหวัดเชียงใหม่ แต่พบว่ามีการลักลอบปล่อยโคมลอยหลายจุดจากสถิติการเก็บโคมลอยบริเวณที่อากาศยานเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ของวันที่ 26 พฤศจิกายน จนถึงเวลา 07.00 น.วันที่ 27 พฤศจิกายน พบโคมลอยขนาดเล็ก จำนวน 6 ลูก โคมลอยขนาดกลาง จำนวน 13 ลูก โคมลอยขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลูก รวม 20 ลูก และรวม 3 วัน เจ้าหน้าที่เก็บโคมลอย และโคมควันในพื้นที่สนามบินเชียงใหม่รวมทั้งหมด 45 ลูกลดลงจากปีที่แล้วจัดเก็บได้ 142 ลูก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่การท่ายังจะเฝ้าระวังติดตามเก็บไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตามมาตรการห้ามปล่อยโคมลอยของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ได้ผลส่วนหนึ่งอยู่ที่ความร่วมมือของแระชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย

23ด้านนายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้นำศึกษาคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 300 คนเก็บเศษกระทงตามลำน้ำปิงตั้งแต่หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปจนถึงสะพานนวรัฐ พร้อมกับนำไม้กวาดมาเก็บกวาดเศษขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ตามทางเดินเท้าริมตลิ่งแม่น้ำปิง ขณะที่นักเรียน นักศึกษาบางส่วนได้เก็บเศษกระทงรอบๆคูเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวได้นำกระทงไปลอยตามคูเมือง 000000000จบ000000000

Comments

comments