เชียงใหม่ สร้างบ้าน89หลังถวายพ่อให้นักเรียนดียากจนถวายเพื่อพ่อแผ่นดิน

Share This:

นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 ซึ่งดูแลระบบการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแสวง กาศรีวิชัย ปลัดอาวุโสอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมดอยอ่างขาง ได้ทำโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาเป็นประธานเปิดบ้านให้นักเรียน โดยทางการศึกษาดอยอ่างขาง ซึ่งมีโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม,โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม,โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์,โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม,โรงเรียนไชยปราการ ได้ร่วมกันช่วยเหลือกันจัดทำโครงการสร้างบ้านให้กับครอบครัวนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดี มีคุณธรรม
โดยได้จัดสร้างบ้านให้กับเด็กหญิงสุทธิดา เขียวสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่บ้านสันทราย หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการร่วมกันทั้งส่วนของกลุ่มโรงเรียนที่ช่วยบริจาคเงินและส่วนของสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างบ้านให้นักเรียนจนแล้วเสร็จ เป็นบ้านก่ออิฐ หลังคากระเบื้อง ประตูหน้าต่างเป็นไม้ถาวร ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูงจากพื้น4.5 เมตร ซึ่งสร้างให้ถาวร มี 3 ห้องนอน มีระบบไฟฟ้าและน้ำประปาเรียบร้อย สามารถเข้าอยู่อาศัยได้แล้วและเป็นบ้านที่แข็งแรงได้มาตฐาน ซึ่งทางครอบครัวก็ได้รับและมีความสุข ซึ่งครอบครัวเด็กหญิงสุทธิดา เขียวสุข นี้เป็นครอบครัวที่มีลูกมากถึง 5 คน แต่เป็นครอบครัวที่ดีช่วยเหลือสังคมและปฎิบัติตนอยู่ในศิลในธรรมแต่ด้วยมีลูกหลายคนจึงยากจน ซึ่งบ้านหลังนี้สร้างเป็นหลังที่ 149 ซึ่งเกินความคาดหมายที่กำหนดใว้เพียง 89 หลัง และทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 พร้อมกลุ่มโรงเรียนก็ยังจะร่วมกันบริจาคเงินสร้างบ้านให้กับครอบครัวนักเรียนที่ยากจนต่อไปเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดินต่อไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

สำราญ แสงสงค์

Comments

comments