วัน: 30 พฤศจิกายน 2015

เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาพิงคนครประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด รุ่งเรื่อง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร

Share This: ที่ล้านน้ำพุ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชา […]
Read More