เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน-กีฬาให้กับนักเรียนยากจน

Share This:

ความยากจนขาดแคลนผ้าห่มอาหารยังมีในพื้นนี่ชายแดน ทางสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310A1พร้อมกับทหาร กองกำลังผาเมืองร่วมกับโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริฯทำการมอบผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา และถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนยากจนบนดอยสินชัย-ดอยอ่างขาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว ทรงครบรอบพระชนมพรรษา89 พรรษา

โดยพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์  ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริฯเจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง พันตรี เดชาธร  สายหยุด  รองผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับพลอากาศตรี หญิง ศิริพร  ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา  ผู้ว่าการสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310A1 นายอุฬาร  ชูศิริ รองผู้ว่าการสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310A1 พร้อมคณะ ญาติธรรมวัดป่าไม้แดงและทหารชุดปฏิบัติการที่ 3 ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 เข้าร่วมให้การช่วยเหลือภัยหนาวให้กับนักเรียนบนดอยชายแดนไทย บ้านสินชัย,บ้านผาแดง,บ้านถ้ำง๊อบ,บ้านป่าเกียะ  จำนวน 420 คน  เข้าให้การช่วยเหลือ มอบผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา และถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนยากจนบนดอยสินชัย-ดอยอ่างขาง โดยทางคณะครูได้จัดให้เด็กเดินทางมารับที่เวทีการแสดงกลางแจ้งจีนยูนาน บ้านสินชัยหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  จากการที่ทางคณะร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองและสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310A1และโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ได้เข้าสำรวจในหมู่บ้านพบว่ายังมีประชาชนที่ยากจนอยู่มากในพื้นที่ชายแดน และยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว และนักเรียนในชายแดนก็มีมากยังขาดผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์การกีฬาที่มาตรฐาน จึงได้ร่วมกันจัดช่วยเหลือและส่งมอบให้กับนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในวันนี้ โดยจัดผ้าห่ม 420 ผืน ถุงยังชีพ 420 ชุด อุปกรณ์กีฬา 4ชุด(ฟุตบอล,บาสเกตบอล,วอลลเลห์บอล,ตระกร้อ,ชุดปิงปอง,ชุดแบตมินตัน)อุปกรณ์ประกอบการเรียนเสริม และเลี้ยงอาหารกลางวันทุกคน มอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนทั้งหมด หนึ่งแสนบาท และยังจะให้การช่วยเหลือยังโรงเรียนที่ยากจนในพื้นที่ชายแดนอื่นๆอีกซึ่งจะได้ร่วมกันทำการสำรวจยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

สำราญ แสงสงค์

Comments

comments