เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาพิงคนครประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด รุ่งเรื่อง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร

Share This:

ที่ล้านน้ำพุ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ บริเวณหน้าตึกสำนักงานพิงคนคร (องค์กรมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ จัดการประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง รุ่งเรือง เลิศล้ำถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายศราวุฒิ ศรีศกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิงคนคร ร่วมเปิดงาน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมล้านนา มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่โดดเด่นในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะอีกไม่นานประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของจังหวัดสู่นานา ประเทศ การจัดการประกวดครั้งนี้ ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท่อง เที่ยวควบคู่การอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพราะภาพยนตร์สั้น ถือได้ว่าเป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับ และประชาสัมพันธ์ได้ดีในทุกมิติ เป็นสื่อที่ทันสมัย สามารถส่งผ่าน สื่อออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทุกเพศทุกวัย

ด้านนายศราวุฒิ กล่าวว่า การประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 1 เรื่อง รุ่งเรือง ลำเลิศ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไป ส่งภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมประกวดโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระดับนักเรียนและระดับประชาชนทั้งหมด 45 ทีม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนร่วมกันพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเขตพัฒนาพิงคนคร จำนวน 23 ทีม เพื่อเข้าฝึกอบรมขั้นตอนการทำภาพยนตร์สั้นจากผู้กำกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์ชื่อดังในประเทศไทยมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เช่น ผศ.มานพ มานะแซม อ.ประวิทย์ แต่งอักษร,นายรัฐฏภูมิ บุญบัญชาโชค และนายลี ชาตะเมธีกุล พร้อมกันนั้นได้แนะนำไปปรับปรุงการสร้างภาพยนตร์ แนะนำการบันทึกภาพจาก บริษัท มุมกล้อง จำกัด เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้ปรับปรุงการสร้างภาพยนตร์ให้ดียิ่งๆขึ้น
สำหรับผลการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 1 รางวัลที่ 1 คือเรื่อง Besind me จากทีมฤดูฝน โรงเรียนขุนยวมวิยา ได้เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือเรื่อง The Hustle Filmmaker จากทีมหน้าเฟรมฟิลม์ โรงเรียนส่วนบุญลำพูน รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รองชะเลิศอันดับ 2 เรื่อง นาเรียว จากทีมฮีโร่ ได้เงินรางวัล 10,000 บาท ส่วนรางวัลชนะเลิศระดับประชาชน เรื่อง ลาบเมือง จากทีม Tiger Film รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Chinese girl จากทีมเขวง 169 Film รองชนะเลิศอันดับ 2 คือเรื่อง ปิ่นฮัก จากทีม wind of love จากเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การจัดงานมีการนำเครื่องฉายภาพยนตร์แบบโบราณมาฉายให้ชมด้วย เด็กๆและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก 0000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน13

Comments

comments