พฤศจิกายน 2015

เชียงใหม่ เสือโคร่งขาวไนท์ซาฟารี ป่วยตายสัตวแพทย์ระบุเสือโคร่งจัสตินมีอาการติดเชื้อบริเวณลำไส้และไตซึ่งจากการชันสูตรสาเหตุของการตายน่าจะเกิดจากอาการไตวายชนิดเฉียบพลัน

Share This: ที่ศ…

เชียงใหม่ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานีขนส่งภาคเหนือ พบขนส่งเชียงใหม่มีความพร้อมให้บริการโดยเฉพาะป้ายเส้นทางเดินรถอัจฉริยะ

Share This: นางส…

เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอิทนนท์จัดชุดรักษาความปลอดภัยดูแลนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมงหลังนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก

Share This: นายพ…