เชียงใหม่ สภาเกษตรกรเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมข้าว 9 จังหวัดภาคเหนือ 18 -22 ธันวาคมนี้ พร้อมส่งเสริมผลักดันให้เกิดเกษตรกรหน้าใหม่

Share This:

ห้องประชุมชั้นที่ 2 อาคารศูนย์สินค้าการเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 230 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีนายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเกษตรกรเชียงใหม่ แถลงงานมหกรรมข้าวล้านนาการแสดงสินค้าการเกษตรและการจัดชกมวยการกุศล ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 -22 ธันวาคม 2558 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรภาคเหนือ 9 จังหวัดคือเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง และอุตรดิตถ์ ที่สำคัญต้องการนำเสนอผลงานต่างๆ ของเกษตรกร 204 ตำบล และกลุ่มชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัดจำนวน 26 แห่ง โดยเฉพาะการรวบรวมพันธุ์ของ 9 จังหวัดมาจัดแสดง จัดเสวนาเครือข่ายเกษตรกร 204 ตำบล มารับรู้การขับเคลื่อนของภาคเกษตรกรรมแนวทางนวัตกรรมใหม่ที่จะเข้าผสมผสานพร้อมวิธีแนวทางการเพาะปลูกแบบใหม่ ให้เกษตรกรสร้างผลงานใหม่ขึ้นมาจากแนวคิดต่างๆ ในการจัดงานครั้งนี้นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมหารายได้จากการแข่งขันชกมวย เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเกษตรกร ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้านการเกษตร เพื่อนำนวัตกรรมแนวทางใหม่มาส่งเสริมการเป็นเกษตรกร ซึ่งจะมีการส่งเสริมให้เยาวชนโดยเฉพาะบุตรหลานของเกษตรกร หั่นมาให้มีความสนใจภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ที่จะกระตุ้นต่อยอดให้เกิดเกษตรกรหน้าใหม่ทำการเกษตรของคนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามา 000000000จบ000000000

ทีมข่าว presspeple รายงาน23

Comments

comments