เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีเปิดกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมล้านนาตลอดเดือนธันวาคมนี้

Share This:

ที่เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดจัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยเป็นการบูรณาการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง นำเด็กนักเรียน และกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จัดการแสดงสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกวัน ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมศิลปวัฒนธรรมของล้านนา และความสามารถของเยาวชนร่วมสืบสานประเพณีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะครบรอบ 720 ปี โดยการแสดงออกทางด้านการแสดงในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเต้นลีซู ฟ้อนเล็บ ตีกลองปูจา กลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการแสดงดังกล่าวจะจัดไปตลอดเดือนธันวาคม 2558 นี้ โดยทุกเวลา 18.00 น. จะนำมาแสดงให้กับนกัท่องเที่ยวชมก่อนจะเที่ยวชมสัตว์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนให้ความสนใจการแสดงแบบล้านนา โดยเฉพาะเยาชวนของจังหวัดเชียงใหม่ ท่ากลางสภาพอากาศที่เย็นสบายในช่วงหัวค่ำ

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

 

Comments

comments