ธันวาคม 4, 2015

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้านตัว ลงสู่แม่น้ำถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share This: สำนั…