เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้านตัว ลงสู่แม่น้ำถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share This:

13สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านจำนวน 1 ล้านตัวในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณแม่น้ำแม่แจ่มบริเวณหน้าวัดท่าข้ามเหนือหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เวลา 10.00 น.โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณ แก่คุณพ่อดีเด่น ของตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จำนวน 20 รายนอกจากนี้ยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอต่าง ๆ อีก 5 แสนตัวรวมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้น 1 ล้าน 5 แสนตัว สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มพลังมวลชนต่างๆนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าและประชาชนเหล่าพสกนิกรชาวเชียงใหม่พร้อมใจกันร่วมทำบุญปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในเขตพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราชโดยทั่วกัน 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments