เชียงใหม่ สว่างทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือน

Share This:

จ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่กันดาลและห่างไกลในจังหวัดลำพูน,ลำปาง,เชียงราย,พะเยา,แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ภาคเหนือจำนวน 11,031 ครัวเรือน

นายชัชวาลย์  ปัญญา  นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานเปิดโครงการจ่ายไฟฟ้าให้กับทุกครัวเรือนทั่วไทย โดยได้ยกคัดเอ้าท์หัวหม้อแปลงสามารถจ่ายไฟฟ้า ในหมู่บ้านแม่ฝางหลวง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 53 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ในดอยในเขาไม่มีไฟฟ้าใช้มาโดยตลอด ตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมาร่วม50 ปี ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงบประมาณขยายเขตการให้บริการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีไฟฟ้าใช้ภายในปี2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา 5  ธันวาคม 2558 และสนองนโยบายของ คสช. ให้ประชาชนคนไทยสุขทั่วหน้า โดยการปักเสาไฟและฟาดสายไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยเร่งรัดให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมุ่งเน้นให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญได้มีไฟฟ้าเข้าใช้ได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ประชาชนร่วมกันอวยพระพรและสรรเสริญพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวโดยการเปล่งเสียง  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ  และตัวแทนชาวบ้านได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มาให้ความร่วมมือและส่งเสริมให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้กันทุกครัวเรือน

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

สำราญ แสงสงค์

Comments

comments