แม่ฮ่องสอน จัดพิธีสมโภชพระธาตุดอยกองมู

Share This:

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีสมโภชพระธาตุดอยกองมู และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชพระธาตุดอยกองมู และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเป็นการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติ ให้วัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ประเพณีการเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ ตามโบราณประเพณีพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ กำหนดให้จัดขึ้น ณ พระอารามหลวง และวัดต่างๆทั่วประเทศจำนวน 99 แห่ง สำหรับการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 ตามความเชื่อศรัทธาแต่เดิมว่า “การเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์” ร่วมกับการสวดพระปริตร เป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทวดา นพเคราะห์ประจำวันทั้ง 9 เพื่อเป็นการป้องกันภัยพิบัติและกำจัดอันตรายทั้งปวงให้หมดสิ้นไป

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments