แม่ฮ่องสอน พัฒนาการเคลื่อนที่ 36 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่อัตราจ้างของหน่วย ถวายพระพรชัยมงคล

Share This:

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่อัตราจ้างของหน่วย ถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดิน

ที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอก กิติชาติ นิลขำ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของหน่วย ฯ จัดพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดี และถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวา มาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอตั้งจิตอธิฐาน อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ได้โปรดอำนวยพระพร ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมาพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรจำเนียรกาลในมหาศวรรย์ ราชสมบัติพระเกียรติคุณ อดุลยเดชไพศาลเป็นพระมิ่งขวัญโพธิ์ทองของปวงนิกรประชา ตราบชั่วกาลนาน และขอถวายสัตว์ปฏิญาณ จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาล มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหา ของประเทศชาติ และของประชาชน จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments