จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสมโภชวัดพระธาตุดอยสุเทพ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสมโภชวัดพระธาตุดอยสุเทพ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย

z20วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่วัดพระพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในการ นำข้าราชการ และประชาชน ร่วมกันทำพิธีสมโภชวัดพระธาตุดอยสุเทพ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

สำหรับการ สวดนวัคคหายุสมธัมม์ (อ่านว่า นะ-วัก-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ทำ) นั้นเป็นบทสวดที่ไม่คุ้นชื่อมากนัก แต่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อป้องกัน ภัยอันตรายและเกิดความสุขสวัสดี เทียบเคียงได้กับบทนพเคราะห์ แต่แตกต่างกันที่การสวดนพเคราะห์ จะเลือกสวดตามกำลังวันของผู้เกิดเท่านั้น แต่การสวดบทนวัคคหายุสมธัมม์ สวดเพื่อถวายพระพรชัยมงคล จึงกำหนดสวดควบกำลังทุกวัน วันอาทิตย์ มีกำลัง 6 วันจันทร์ มีกำลัง 15 วันอังคาร มีกำลัง 8 วันพุธกลางวัน มีกำลัง 17 วันพฤหสบดี มีกำลัง 19 วันศุกร์ มีกำลัง 21 วันเสาร์ มีกำลัง 10 พระเกตุ มีกำลัง 9 พระราหู มีกำลัง 12 มีผลานิสงส์เป็นมาก พร้อมทั้งเกิดสิริมงคลแก่ผู้สวด อย่างสมบูรณ์ ตามความหมายของ “นวัคคหายุสมธัมม์” ที่แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์

z21

z22

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ที่มข่าว Presspeople รายงาน

Comments

comments