เชียงใหม่ นักศึกษา CAMT คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ค้นหาสุดยอดโทรคมนาคมฯ

Share This:

นายวีรภัทร อินโองการ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) และ นายสมพล ธรรมสรางกูร นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศในการแข่งขันโครงการ ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 สาขา ICT Cloud Start up ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1 หมื่นบาท ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที กรุงเทพมหานครฯ

ด้านอาจารย์ กฤตวยาน์ ทองคู่ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี อาจารย์ที่ปรึกษา เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 8 คน แบ่งเป็น 4 ทีม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้เตรียมความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม JAVA และความรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing Web Application Media Streaming มาอย่างเต็มที่ โดยการแข่งขันครั้งนี้นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศถึง 3 ทีมถือเป็นประสบการณ์ในการทำงานให้นักศึกษาได้พัฒนาฝีมือของตนเองต่อไป 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน23

Comments

comments