เชียงใหม่ เทศกาลชมสวนคึกคักนักท่องเที่ยวแห่ชมความงดงามพรรณไม้เฉลี่ย 2 พันคนต่อวัน

Share This:

ไฮไลท์เดือนธันวาคม กล้วยไม้จากมูลนิโครงการหลวงกว่าหมื่นต้นมาจัดแสดงให้ชม

นางสาวพิชญากานต์ หน่อแก้วมูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เผยว่าหลังจากเปิดเทศกาลชมสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ในปีนี้ มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของพรรณไม้ที่นำมาจัดแสดงตามสวนต่างๆ กว่า 2 พันคนต่อวัน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดจะมีจำนวนมาก กว่าหลายพันคน ซึ่งภายในสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 1 หมื่นคน ไม่มีความแออัดแต่อย่างไร
ซึ่งในปีนี้มีการนำพรรณไม้จากโครงการหลวงในเขตภาคเหนือกว่า 20 แห่งมาจัดแสดงให้ได้ชม โดยเฉพาะนำพรรณไม้เมืองหนาวมารวบรวมไว้ ไฮไลท์ของ เดือนนี้จะเป็นดอกกล้วยไม้นานาพรรณกว่า 1 หมื่นต้น ที่เพาะขึ้นของมูลนิธิของการหลวง มีกล้วยไม้ใหม่ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์มาให้ได้ชมถ่ายภาพความงด งามไปตลอดทั้งเดือนนี้

Comments

comments