เชียงใหม่ การท่องเที่ยวไม่กระทบโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอเมริกา

Share This:

ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เผยเชียงใหม่การท่องเที่ยวไม่กระทบโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอเมริกา เพราะสายการบินหลังจากอินชอน มา เชียงใหม่ ของสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์

นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าภายหลังจากองค์กรบริหารการบินแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ เอฟเอ เอ ได้ประกาศลดระดับประเทศไทยจาก category 1 เป็น category 2 ไปได้เกือบ 1 สัปดาห์เศษ ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว เชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจต่อผู้ประกอบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ายังไม่ส่งผลกระทบเกิดขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง
ยังเดินทางมาท่องเที่ยวตามปกติในแทบอาเซียนและเอเซีย โดยเฉพาะจากจีนมีการจองโปรแกรมไว้ไม่มีการยกเลิกการเดินทางเข้ามา
อย่างไรก็ตาม ส่วนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา ไม่ลดลงไปตามเช่นกัน เพราะส่วนใหญ่มีการวางแผนการเดินทางต่างๆ จะถูกจองไว้ล่วงหน้า  ยกเว้นกรรณีเกิดปัญหาที่หนักถึงจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการท่องเที่ยว กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่จะมายังประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเที่ยวชม โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ตลดจนเที่ยวชมพื้นที่ธรรมชาติ เพราะการเดินทางส่วนใหญ่จะมาจากสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ หรือ Korean Air จากสหรัฐ
ไปยัง สนามบินนานาชาอินชอน โซล เกาหลีใต้ แล้วต่อเครื่องจากอินชอน บินมายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งของไทยยังไม่มีบินตรงดังกล่าว แต่ปัญหาดังกล่าวทางรัฐบาลไทยต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ถูกปรับลดความน่าเชื่อถือของสายการบินไทย

 

ทีมข่าว PressPeoPle ข่าว/ภาพ

Comments

comments