เชียงใหม่ ภาคประชาชน เกษตรกรร่วมคัดค้านพรบ.GMO

Share This:

233919 ธันวาคม 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน เกษตรกร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้กว่า 50 คน ร่วมกันยื่นหนังสือคัดค้านการพิจารณาร่างพ.ร.บ.GMO ต่อนายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบหนังสือและรายชื่อของผู้ร่วมคัดค้านในครั้งนี้

โดยยื่นหนังสือขอให้ชะลอและแต่ตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ GMO ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่องค์กรเกษตร เครือข่ายภาคประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ขอเสนอพิจารณาให้ทบทวนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์และสามารถป้องกันสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพ และผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในอนาคด

23315

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ เชียงใหม่

Comments

comments