เชียงใหม่ พระสงฆ์สามเณรทหารร่วมพัฒนาป่าเฉลิมพระเกียรติ

Share This:

พระภิกษุสงฆ์และทหารได้ร่วมทำการพัฒนาป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมยุครบ 88 พรรษา  5 ธันวาคม  2558  เพื่อเป็นการบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์กับสังคมและเป็นการพิทักษ์ป่าไม้ที่ปลูกใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมและมีวัชพืชประเภทเถาว์ขึ้นพันทำให้ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้แห้งตายหลายต้น ทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ประธานโครงการธรรมะตามแนวพระราชดำริฯได้นำอาสาสมัครพระสงฆ์และสามเณรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทหารชุดปฏิบัติการที่3ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ทั้งอำเภอจำนวนประมาณ 150 รูป ขึ้นไปถอนวัชพืชที่กำลังขึ้นพันต้นไม้ที่ปลูกใหม่ จำนวนประมาณ 30 ไร่เพื่อให้รอดตายและเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต และเป็นป่าที่รักษาต้นแหล่งน้ำรู ที่บ้านปาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ จังหวัดชียงใหม่ ซึ่งทางคณะสงฆ์ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นป่าที่รักษาต้นน้ำ และแหล่งต้นน้ำนี้สามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทำการเกษตรและใช้อุปโภคบริโภคจำนวนหลายตำบล

 

Comments

comments