ชลประทานเชียงใหม่เร่งสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงรองรับภัยแล้งต่อ

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่เร่งสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำรองรับภัยแล้งต่อ หลังจากโครงการฝากน้ำตามอ่างแนวคลองชลประทานได้ผลเพียง 80 % พบบางแห่งเป็นพื้นที่สูงส่งผลการสูบน้ำเข้าไปกักเก็บ

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากปัญหาภัยแล้งที่เริ่มมีต่อเนื่อง และเกษตรกรเริ่มมีการใช้น้ำตามแนวคลองชลประทาน ได้ระบายน้ำจากลำน้ำแม่แตงลงมา เพื่อให้เกษตรกรได้ดูดน้ำเพื่อไปกักเก็บยังแหล่งน้ำดิบของตนเองเพื่อไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ทางชลประทานเชียงใหม่ต้องดำเนินการสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำแม่จอหลวง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ด้านหลังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จากคลองชลประทานที่กำลังระบายน้ำลงมา เพื่อกักเก็บเป็นน้ำสำรองไว้รองรับการใช้น้ำอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะการผลิตน้ำประปา ในช่วงที่หยุดการระบายน้ำจากลำน้ำแม่แตงลงมาคลองชลประทาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แต่เกิดปัญหาระยะทางที่ยาวกว่า 1,300 เมตร ท่อส่งน้ำของชลประทานไม่เพียงพอต้องขอสนับสนุนจากปภ.เชียงใหม่ มาช่วยเพื่อสูบน้ำเข้าอ่างแม่จอกหลวงระยะเวลา การสูบจำนวน 10 วัน คาดจะมีน้ำไว้สำรองประมาณ 1 แสนลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างล่าสุด 3 แสนลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31 ก็จะช่วยให้มีน้ำสำรองเพิ่มขึ้น หลังจากโครงการฝากน้ำตามอ่างเก็บน้ำในส่วนของราชการ และทหาร ตลอดแนวคลองชลประทานเชียงใหม่ ได้ผลเพียง ร้อยละ 80 เท่านั้น ไปเต็ม 100 % เนื่องจากบางพื้นที่ ได้น้ำสะสมไว้จำนวน 800,000 ลบ.ม. สาเหตุพื้นที่อยู่ไกลและสูง บางสระน้ำอุ้มน้ำไม่อยู่

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments