เชียงใหม่ นักกีฬายุวชนและเยาวชนกว่า 500 คน ร่วมแข่งขันเทควันโดเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 2

Share This:

13ที่โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬา เทควันโดเทศบาลนครเชียงใหม่ โอเพ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ซึ่งมียุวชน เยาวชน และประชาชน จากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจากสโมสรเทควันโดในประเทศฝรั่งเศส สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน เพื่อส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬาเทควันโด สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท คือประเภทต่อสู้เคียวรูกิ 8 รุ่น ,ประเภทต่อสู้ทีม 3 รุ่น ,ประเภทพุมเซ่ท่ารำ และประเภทเคียกพ่าฟันอิฐ ทำลายสิ่งกีดขวาง สำหรับประเภทนี้ถือเป็นการจัดแข่งขันครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักกีฬาในพื้นที่ภาคเหนือได้เป็นอย่างดี 000000000จบ000000000

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments