เชียงใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่สนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสันติวนา

Share This:

25นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด นายจรูญ วงค์คำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ ทำโครงการ CSR สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสันติวนา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มอบ 100,000 บาท จากสหกรณ์เครือข่ายจำนวน 30,000 บาท คุณวิภา แสงสกุล จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 150,000 บาท พร้อมกันนั้นได้มอบขนม อุปกรณ์กีฬาและเครื่องกันหนาว และมอบผ้าห่มจาก ธกส.สาขาเชียงใหม่ให้กับนักเรียนด้วย เนื่องจากโรงเรียนที่อยู่ห่างใกล้ความเจริญโรงอาหารอยู่ในสภาพเก่าแก่ทรุดโทรมจากที่ก่อนนั้นได้สร้างขึ้นจากไม้ไผ่ มีนายฐนิศร์ ฟื้นอินต๊ะศรี ผอ.โรงเรียนสันติวนารับมอบพร้อมนักเรียนชนเผ่าต่างๆจัดแสดงต้อนรับจำนวน 4 ชุด จาก 4 ชนเผ่านักเรียนที่แสดงต้อนรับได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าตอบแทนด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

สำหรับโรงเรียนสันติวนา เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปีที่ 3 หรือ ม.3 มีนักเรียนรวมจำนวน 180 คน จากชนเผ่าต่างๆ ส่วนโรงอาหารนั้นไม่สามารรองรับนักเรียนได้พร้อมกัน จึงแบ่งให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน 2 ช่วง คือนักเรียนอนุบาลถึง ป.3 รับประทานอาหารกลางวันก่อน และจากนั้นเป็นนักเรียน ป.4 ถึง ม. 3 เดิมอาคารเป็นไม้ไผ่ ขณะนี้สร้างเป็นอาคารปูน นำไปใช้ประโยชน์เป็นห้องประชุมของโรงเรียนและห้องประชุมของหมู่บ้านด้วย 000000000จบ000000000

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments