เชียงใหม่ ก่อนเทศกาลส่งท้ายและต้อนรับปีใหม่ ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่ ออกสุ่มตรวจอู่จองรถบริการสาธารณะเน้นเส้นทางระยะไกล เข้มงวดมาตรฐานอุปกรณ์ทุกชนิดตามข้อกำหนด เน้นการติดป้ายแนะนำข้อห้าม พบบางบริษัทตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับก่อนออกจากอู่จอดรถ ก่อนเทศกาลส่งท้ายและต้อนรับปีใหม่ ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ ออกสุ่มตรวจรถตามอุ่จอดรถบริษัทร่วมบขส. ที่ให้บริกรออกจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังภาคต่างๆ ซึ่งเน้นผู้ให้บริการรถโดยสารสาธาณะระยะไกล ตรวจรถทุกคันพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัย และป้ายแนะนำจ้อห้ามต่างๆ ตลอดจนการติดป้ายชือคนขับรถ ระบบนำทาง และกล่องวงจรปิด เน้นอุปกรณ์เข้มขัดนิรภัยที่รถทุกคันต้องมีความพร้อมไม่ชำรุด
อย่างไรก็ตามเน้นรถโดสารสาธารณะที่ให้บริการระยะไกลเพิ่มมากขึ้น ทั้งคนขับที่ต้องมี 2 คนสภาพของรถต้องมีความพร้อมมากที่สุด พบว่าบางบริษัทได้นำเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ มาตรวจวัดคนขับรถ และส่วนใหญ่จะตรวจสภาพรถก่อนออกจากอู่ เพื่อใหมีมาตรฐานความปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนี้ได้เข้าตรวจเพิ่มเติมที่ให้บริการยังสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งแห่งที่ 2 และ 3 นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถ 30 ของจังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดอุบัติเหตุไป 1 ราย โดยพบว่าส่วนใหญ่จะปรับนำรถใหม่มาใช้ให้บริการเน้นเป็นรถ 6 ล้อชั้นเดียว มาใช้วิ่งให้บริการเพราะเส้นทางภาคเหนือเป็นผู้เข้าสู่ ทางลาดชัด ดค้งคดเคี้ยวมากเพื่อความปลอดภัยจึงหั่นมาใช้รถชั้นเดียวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้มาตรฐานความปลอดภัยของการให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ตอลดจนช่วงวันหยุดติดต่อกัน ต้องมีความปลอดภัยมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่

 

ทีมข่าว presspreple เชียงใหม่

Comments

comments