สวนสัตว์เชียงใหม่ ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

Share This:

สวนสัตว์เชียงใหม่ ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติจากการหุมต้ม ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้กับพนักงานจาก การจำหน่ายปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพของมูลสัตว์

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ส่งมอบระบบผลิตก๊าซ แบบถังกวนสมบูรณ์ขนาด 20 ลบ.ม. บริเวณด้านหน้าเชียงใหม่ ซู อควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งใช้การผลิตจากมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ที่กินพืชมาผลิตหมัก เป็นก๊าซชีวภาพ อาทิช้าง แรด ม้า และเศษอาหาร มีจำนวน 370 – 400 กิโลกรัมต่อวัน นายวุฒิชัย กล่าวว่าจากการผลิตก๊าซจากมูลสัตว์ครั้งนี้ จะช่วยให้ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซหุงต้มที่ต้องจัดซื้อเข้ามา ในการผลิตอาหาร ซึ่งมูลสัตว์ที่นำ มาใช้ต้องถูกกำจัดทิ้งเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้แล้วจำนวน 2,519 ลบ.ม. ต่อปี ลดการใช้ก๊าซหุงต้มทดแทนได้จำนวน
1,159 กก.ต่อปี คิดเป็นเงินกว่า 24,000 บาทต่อปี อีกทั้งยังได้สามารถผลิตปุ๋ยอัดเม็ด และน้ำหมักชีวภาพ และน้ำที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วใช้รดต้นไม้เป็นปุ๋ย น้ำได้อีก นับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย ลดปัญหาการปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่อากาศทำให้ช่วยลดโลกร้อน ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับ พนักงานจากการจำนห่ายปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments