เชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดร่วมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

Share This:

23นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ภายใต้แนวคิด หนาวนี้ ทำดีเพื่อพ่อ โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลเมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 000000000จบ000000000

Comments

comments