เชียงใหม่ มช.เปิดระบบขนส่งมวลชนแบบสะอาด

Share This:

มช.เปิดระบบขนส่งมวลชนแบบสะอาดให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวจีน สร้างจิตสำนึกให้หั่นมาใช้ระบบขนส่งมวลชนตลอดจนลดการใช้พลังานจากน้ำมันลง

ที่ ณ ลานน้ำพุ ศาลาธรรม ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม แบตเตอรีใช้งานได้ทนทาน จำนวน 60 คัน สามรถนั่งได้ 12 ที่นั่ง และรถบัส CBG จำนวน 2 คัน ใช้พลังานจากการนำมูลสัตว์ น้ำเสียอุตสาหกรรมอาหาร และขยะอินทรีย์มาแปรรูบเป็นพลังานทดแทนในรูปแบบก๊าซ CBG ( Compressed Bio methane Gas) หรือ ก๊าซไบโอมีเทนอัด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับภาคขนส่งมวลชน ของระบบขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้รถให้บริการทั้ง 2 ชนิด มีมาตรฐานความปลอดภัยรองรับจากกล้องวงจรปิด พร้อมระบบ GPS พร้อมนำแอพพลิเคชั่นมาใช้บนือถือของผู้ใช้บริการเพื่อทราบว่ารถบริการของแต่ละสาย วิ่งอยู่ตรงไหน และจะมาถึงจุดรับ-ส่ง ในเวลาเท่าไร เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวนเวลาการเดินทางซึ่งเริ่มทดลองให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้ รถดังกล่าวจะให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางมาเที่ยวชมตามเส้นทางหนังดัง ภายในมช. ที่สำคัญต้องการลดการใช้รถส่วนบุคคล ปลูกจิตสำนึกหั่นมาใช้ระบบขนส่งมวลชน อีกทั้งเป็นการดลการใช้พลังานอยางน้ำมันลง มาใช้พลังงานทดแทน

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments