เชียงใหม่ รัฐมนตรีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอินทนนท์ฟ้าใส ตั้งเครือข่ายภาคประชาชนดูแลไฟป่าลดปัญหาหมอกควันไฟป่า

Share This:

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน รวมพลังทุกภาคส่วน สู่อินทนนท์ฟ้าใส เชียงใหม่ไร้หมอกควัน บริเวณดอยผาตั้ง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มี นางสาวภาวิณีปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายพรเทพ เจริญสืบสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และนายผจญ ชาญชาติชาย ประธานกลุ่มอนุรักษ์บนพื้นที่สูง อำเภอจอมทองนำกล่าวปฏิญาณตน ไม่เผา ไม่ทำลายป่า พร้อมฟื้นฟูอนุรักษ์ดูแลป่าต้นน้ำ มีผู้ร่วมกล่าวปฏิญาณตนกว่า 2 พันคน

พลเอกสุรศักดิ์ กล่าวว่า จากสภาพอากาศหนาว เกิดภาวะแห้งแล้ง ส่งผลเกิดไฟปาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่เกิดจากตนจุดไฟเผา มีผลกระทบวงกว้าง เครื่องบินลงไม่ได้ นักท่องเที่ยวลดลง จึงให้ความสำคัญพลังเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ช่วยเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน ซึ่งได้ประชุมร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งทหารและเจ้าหน้าทีลงพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก เพื่อลดจุดเกิดความร้อน หรือฮอตสปอตลง 30 % ในฤดแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่ายังมีการเผาในพื้นที่ เพราะเป็นวิถีชีวิตคนพื้นที่สูง แต่ไม่ให้เผาโดยไม่มีการควบคุม ต้องเผาตามหลักวิชาการทุกฝ่ายยอมรับได้ โดยปีนี้มันใจสถานการณ์ดีกว่าปีแล้ว เพราะเตรียมงานล่วงหน้ามาพอสมควร ช่วงเฝ้าระวังลงมกราคม ถึงมีนาคม ปีหน้าจะลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป่าไม้และประชาชนที่ทำแนวกันไฟที่บริเวณป่าสนบนดอยผาตั้งพร้อมกันนี้ร่วมกับชาวบ้านทำแนวกันไฟอีกด้วย 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน32

Comments

comments