ธันวาคม 21, 2015

เชียงใหม่ สำนักงานทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จัดโครงการ โรงเรียนปลอดภัย เด็กไทยปลอดอุบัติเหตุ นำร่องติดตั้งป้ายตรวจวัดความเร็วรถยนต์ป้องกันอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน

Share This: ที่ห…