สวนสัตว์เชียงใหม่มอบ DVD จำนวน 300 แผ่น ให้ขนส่งเชียงใหม่

Share This:

ความร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งและสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดทำดีวีดีแนะนำป้องกันภัยบนรถทัวร์ และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้บริหารเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้ส่งมอบ DVD จำนวน 300 แผ่น ให้กับนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปเปิดบนรถโดยสารสาธารณะ รถบัส รถทัวร์นำเที่ยว ใช้ในการแนะนำการเดินทางบนรถโดยสารด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสาร การคาดเข็มขัดนิรภัย ข้อห้ามต่างๆ ในการนั่งโดยสาร ตลอดจนการกรณีฉุกเฉินจะแนะนำตัวให้กับผู้โดยสารควรปฎิบัติตนอย่างไร การใช้ฆ้อนทุกประจก การเปิดประตูฉุกเฉินที่มีทั้งหมด ระหว่างการเดินทางด้วยความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังงได้จัดทำการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะสวนสัตว์เชียงใหม่ที่มีความหลากหลายของสัตว์ป่า การให้บริการต่างๆ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกมีไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมป่าธรรมชาติในเมืองเชียงใหม่ และความตื่นตากับอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในเอเซีย ของเชียงใหม่ซู อควาเรียม ที่เป็นอุโมงค์น้ำจืดและน้ำเค็ม อยู่บนดอยสูงที่สุดในประเทศไทย

Comments

comments