เชียงใหม่ ผู้ว่าฯประกาศเดินหน้าโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

Share This:

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวความคืบหน้าการปรับปรุงข่วงหลวงเวียงแก้ว ตามมติ ครม.15 ม.ค.2556 ที่อนุมัติเงินงบประมาณ งบกลางปี 2555 ให้งบประมาณมาปรับปรุงข่วงหลวงเวียงแก้วจำนวน 150 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาการดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า ตนในฐานประธานคระกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ล่าสุดสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่แล้ว จากที่เคยเป็นฑัณฑสถานหญิงมาก่อน และในอดีตเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ด้วยนั้น คณะกรรมการที่ได้จัดตั้งดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มดำเนินการช่วงแรกคือให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถเชียงใหม่ ทำงานร่วมกับทางสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่สำรวจถ่ายภาพเพื่อบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานให้ชนรุ่นหลักได้ทราบ จากนั้นอยู่ในช่วงรื้อถอนอาคารปลูกสร้างที่มีจำนวน 6 หลัง จากที่สำรวจเห็นว่าจะเก็บไว้ 2 หลัง อีก 4 หลังจะทำการรื้อถอนแต่หากมีการสำรวจพบว่าจะเก็บไว้ก็จะเก็บไว้ตามมติความเห็นของคระกรรมการที่จัดตั้งขึ้น และส่วนหนึ่งจะกันงบประมาณไว้ในการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร เริ่มเผยแพร่ข่าวสารด้านต่างๆร่วมทั้งทางเว็ปไซด์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก่อน อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าการทำงานดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใส แต่การทำงานที่ผ่านมาล่าช้านนั้นเข้าใจว่าหลายภาคส่วนให้ความสนใจและตรวจสอบการทำอย่างของงบประมาณดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามรถเริ่มทำงานได้ ครั้งนี้ยืนยันว่าจะเดินหน้าได้แล้ว โดยยกเลิกเรื่องเดิมทั้งหมดที่เคยเกิดปัญหามาเพื่อเริ่มต้นใหม่ และขณะนี้ก็ได้ดำเนินการไปตามกฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2554 ข้อ 21 ได้มีเจ้าหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ทำงานแล้ว พ่อเมืองเชียงใหม่กล่าว

23สำหรับการแถลงข่างดังกล่าวมีประชาชนร่วมรับฟังกว่า 50 คน ซึ่งพอใจที่โครงการดังกล่าวได้คืบหน้าแล้วเพราะทุกภาคส่วนห่วงว่างบประมาณจะตกไปหากไม่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว และกลัวว่าจะมีบุคคลอื่นเข้าไปขุดเอาโบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว ทางนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันไม่มีใครเข้าสถานที่ได้ เพราะจังหวัดได้เก็บกุญแจทั้งหมมดไว้แล้ว และนำออกมาโชว์ยืนยันกับชาวบ้านด้วย 000000000จบ000000000

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments