ปปส.ภ.5 แนะนำ 4 ข้อเดินทางปลอดภัยไร้ยาเสพติดที่ต้องพึ่งระวัง

Share This:

เชียงใหม่ ปปส.ภ.5 แนะนำ 4 ข้อเดินทางปลอดภัยไร้ยาเสพติดที่ต้องพึ่งระวัง พร้อมปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศึกยุทธวิธีผสม ไทย-เมียนมา เพิ่มขีดความ สามารถศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยและเมียนมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด เมียนมา -ไทย พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ชินภัทร สารสิน รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พลตำรวจตรี พลพิพัฒน์ สุขสมบูรณ์ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจตระเวน ชายแดน / นายวิชัย ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภ.5 นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลากร สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ กอง กำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้จัดสาธิตการฝึกแบบบูรณาการ จำนวน 4 ชุด คือ 1, การยิงปืนทางยุทธวิธี 3 ลักษณะ 10 ท่ายิง 2, การยิงปืนพกฉับพลันในสภาวะกดดัน 3,การยิงปืนพกแบบแข่งขัน และ 4 การปฏิบัติการในระยะประชิด (Close Quarter Battle : CQB) (โรยตัวจาก
เฮลิคอปเตอร์) เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพหลังผ่านการฝึกอบรม
ที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมียนมา ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ ปราบปรามยาเสพติดของ 2 ประเทศ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจเมียนมา 20 นาย เจ้าหน้าที่ไทยจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 9 นาย และเจ้าหน้าที่จากสำนัก งาน ป.ป.ส. 10 นาย รวมทั้งสิ้น 39 นาย โดยมีการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 13 – 24 ธันวาคม 2558 เพื่อทบทวนยุทธวิธีการปราบปรามยาเสพติด และเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยและเมียนมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือที่ดีในด้านการปฏิบัติงานยาเสพ ติด เพื่อสนับสนุนภารกิจภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย และการก้าว เข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

อย่างไรก็ตามปสส.ภาค 5 ได้ฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้ยาเสพติด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 4 ข้อพึงระวัง 1.การเดินทางอย่ารับฝากสิ่งของอาจตก เป็นเหยื่อขบวนการขนยาเสพติด 2.ระวังกระเป่าาห่อสัมภาระไม่ควรคาดสายตา เพราะอาจมีคนไม่หวังดีมาซุกยาเสพติดได้ 3.หากขับรถควรพักผ่อนให้เต็มทีจะได้ไม่ต้องพึ่งยา เสพติดหรือการใช้สารกระตุ้นต่างๆ เพราะอาจเป็นต้นเหตุเกิดอุบัติเหตุได้ และ4.ฉลองปีใหม่โดยไม่ใช้ยาเสพติดจะทำให้พบแต่สิ่งดีงาม หากพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งสาย ด่วน 1386

010 012 011

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments