เชียงใหม่ จัดระเบียบรถสาธารณะทุกชนิดก่อนเทศกาลปีใหม่

Share This:

เชียงใหม่ จัดระเบียบรถสาธารณะทุกชนิดก่อนเทศกาลปีใหม่ ให้นักท่องเที่ยวมั่นใจใช้บริการปลอดภัยและมีมาตรฐาน ขนส่งเชียงใหม่เน้นย้ำรถสาธารณะสายเหนือเส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย เชียงใหม่-แม่ฮองสอน คนขับเพิ่มความระมัดระวังจำกัดความเร็วตามเครื่องหมาย หากพบรถสาธารณะและรถไม่ประจำทางขับขี่ไม่ปลอดภัยรวดเร็วแจ้งหมายเลข 1584

ตามมาตรการความปลอดภัยจากรถสาธารณะทุกชนิดของรัฐบาลก่อนเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และปราบปรามรถเถื่อนที่จะแฝงเข้ามาให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมาตรการออกสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่ขนส่งเชียงใหม่ ทหารมลฑลทหารบกที่ 33 และกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแบบบูรณาการ ออกตรวจผู้ให้บริการรถสาธาณะทุกชนิดบริเวณรอบสถานขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2-3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จากการตรวจพบว่ารถจักรยานยนต์รับจ้าง มีป้ายบอกราคาแพงเกินจริง มีขนาดเล็ก ไม่ชัดเจน โดยจากสถานขนส่งแห่งนี้ไป โรงพยาบาลแมคคอมมิค ราคาระบุ 40 บาท แต่ระยะทางตามกำหนด 2 กิโลเมตร ไม่เกิน 25 บาท ซึ่งระยะทางไม่ถึง 800 เมตร พบป้ายทะเบียนรถสี่ล้อแดงชำรุดแตกลายงา แต่ค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนด หากเช่าเหมาไม่เกิน 4 คน 150 -200 บาทตามจุดที่กำหนดไว้ในป้าย ส่วนรถตุ๊กๆ มีราคาเช่าเหมาตามความสมัครใจแต่จะไม่เกินหรือมีการขูดรีดราคาแพง เพราะมีราคาเบื้องต้นระบุไว้ชัดเจน
ด้านนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ ยังได้เน้นย้ำต่อผู้ประกอบการรถโดยสารสาธาณณะระหว่างจังหวัด และพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังช่วงขับขี่รถทำตามคำแนะนำเครื่องหมายจำกัดความเร็วของสายเชียงใหม่ -เชียงราย และเชียงใหม่-แม่ฮองสอน เพราะมีเส้นทางอันตรายสูงชัดคดเคี่ยว ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยใช้การจำกัดความเร็วของระบบ GPS ที่บริษัทให้บริการนำมาติดตั้งไว้ ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุก่อนเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการได้อย่างปลอดภัยเดินทางถึงที่หมายและภูมิลำเนา หากพบการขับขี่รถโดยสารสาธารณะประจำทางและรถไม่ประจำทาง เห็นไม่มีความปลอดภัยขบขี่รวดเร็ว ให้บริการไม่สุภาพ แจ้งได้ที่หมายเลข 1584 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทันที

 

ทีมข่าว PressPeoPle เชียงใหม่

Comments

comments