เชียงใหม่ เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

Share This:

พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องค์มนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานงานมงคลครบ 6 ปีวัดดอยโพธิญาณสำนักวิปัสสนากรรมฐาน อยู่เลขที่ 59 หมู่ 8 บ้านโป่งนก ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ แล้วร่วมทำบุญอายุครบ 34 ปี พระครูบาญาณลังกา สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดวัดศรีสองเมือง ผู้ดูแลวัดวัดดอยโพธิญาณด้วย วันที่ 15-17 มกราคม 2559นี้ ทางวัดได้จัดงานทำบุญฉลองสมโภช (ปอยหลวง) ศาสนสถาน ถาวรวัตถุ สิ่งก่อสร้างที่พักสงฆ์ดอยโพธิญาณ ร่วมทำบุญไหว้พระเจ้าทันใจได้พรสมหวัง

พระครูบาญาณลังกา สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วัดดอยโพธิญาณ วัดสาขาวัดศรีสองเมือง อ.สารภี หรือที่พักสงฆ์ดอยโพธิญาณเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานอยู่เลขที่ 59 หมู่ 8 บ้านโป่งนก ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีโครงการก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสอนวิปัสสนากรรมฐานสายพระครูบาเจ้าศรีวิชัย-หลวงปู่มั่นและแนวสติปัฏฐานสี่ขึ้นมาเพื่อไว้เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมตามแนวทางแห่งพระกัมมัฏฐาน โดยเฉพาะพระครูบาเจ้าศรีวิชัยอันถือได้ว่าเป็นพระโพธิญาณแห่งล้านนาไทย ศรัทธาประชาชนได้มอบที่ดินทั้งหมดรวม 35 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ซึ่งที่ดินผืนนี้ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 8 บ้านโป่งนกดังกล่าว ญาติโยม ศรัทธาสานุศิษย์ ผู้อุปถัมภ์ทุกท่าน ได้ร่วมกันเป็นประธานอุปถัมภ์ในการถวายปัจจัยเป็นทุนสำหรับเริ่มโครงการก่อสร้างทั้งหมด และช่วยกันจัดหาทุนทรัพย์ทั้งหมดในการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ อาทิเช่น ผ้าป่าฯ กฐินฯ นำมาสร้างศาสนาสถานตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2553 มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการขออนุญาตจัดตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฎระเบียบมหาเถรสมาคมต่อไป
ในวันที่ 15-17 มกราคม 2559นี้ ทางวัดได้จัดงานทำบุญฉลองสมโภช (ปอยหลวง) ศาสนสถาน ถาวรวัตถุ สิ่งก่อสร้างที่พักสงฆ์ดอยโพธิญาณ จากที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ 17 มกราคม 2553 เป็นเวลาครบ 6 ปีเต็ม ที่ได้สร้างศาลาปฏิบัติธรรม “ศาลาพรหมเสนาบดี” ก่ออิฐถือปูนสถาปัตยกรรมล้านนา เสาตกแต่งลวดลายทิเบต, ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม 21 ไร่,สร้างกุฏิรับรอง “กุฏิรุ่งระพี” วัสดุไม้สักทอง สถาปัตยกรรมล้านนา 2 ชั้น และได้ปรับที่ดิน ถมดิน ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆภายในวัดร่มรื่น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้า สร้างโรงครัว หอฉัน “ภัตตศาลา สิริญาณ 28″เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างพระพุทธรูปและรูปเหมือนบูรพาจารย์ สร้างสัตภัณฑ์ บุษบกธรรมมาส เครื่องสูง ไม้สักลงรักปิดทอง และกุฏิรับรองพระเถระด้วยวัสดุไม้แข็งสถาปัตยกรรมล้านนา และกุฏิกรรมฐาน สร้างพญาสิงห์คู่หน้าวัด ซุ้มป้ายวัด ศาลาน้ำชา โรงเก็บของ โรงรถ รวมทั้งแทงค์น้ำห้องน้ำ
พิธีฉลองสมโภชปอยหลวงวัดดอยโพธิญาณ จากที่ครบ 6 ปีแล้วนั้น ยังเป็นงานทำบุญอายุครบ 34 ปี พระครูบาญาณลังกา สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดวัดศรีสองเมือง ผู้ดูแลวัดวัดดอยโพธิญาณด้วย พร้อมประกอบพิธีเปิดป้ายศาลาปฏิบัติธรรม พรหมเสนาบดี โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องค์มนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วันแรก คือวันที่ 15 ม.ค.ช่วงเช้าประกอบพิธีสืบชะตาหลวง ทำบุญอายุครูบาญาณลังกา และญาติโยมที่มาร่วมงาน วันที่ 16 ม.ค.พิธีพุทธาภิเษก สวดมนต์ สวดเบิก เทศนาธรรม อบรมสมโภชพระประธานพระเจ้าทันใจและวัตถุมงคลต่างๆตลอดทั้งวันทั้งคืน ส่วนวันที่ 17 ม.ค.มีพิธีเจริยพุทธมนต์สมโภชวัด ก่อตั้งครบ 6 ปี ตามด้วยพิธีเปิดป้ายศาลาปฏิบัติธรรม “พรหมเสนาบดี” โดยพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายทานสิ่งก่อสร้าง 21 รายการ รวมมูลค่า 80 ล้านบาท
ผู้ร่วมงานเชิญร่วมทำบุญก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรม มหามณฑปหิรัณยพุทธา เพื่อประดิษฐาน พระพุทธรูปเงิน พระบรมสารีริกธาตุพระไตรปิฎก พระธรรมคำสั่งสอน รูปเหมือนพระบูรพาจารย์ และห้องพัก ห้องปฏิบัติธรรมกรรมฐาน งบประมาณรวม 150 ล้านบาทได้ และประชาชนที่มาทำบุญที่วัดนิยมมากราบไหว้พระเจ้าทันใจของที่วัดเพราะขอพรใดจะสมปรารถนาทุกประการและส่วนใหญ่จะสมหวังด้านธุรกิจค้าขายที่ดินและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน222333

Comments

comments