เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชจัดกิจกรรมวันมหกรรมภาษาสู่สากล

Share This:

ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดงานวันมหกรรมภาษาสู่สากล ครั้งที่ 1 หรือ Language Festival 2015 222333โดยความร่วมมือของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ทักษะภาษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออกด้านภาษาตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในงานมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมบ้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมการแข่งขันทักษา 5 ภาษา และกิจกรรมการแสดงนานาชาติบนเวทีเช่นการร้องเพลง 5 ภาษา กิจกรรมตลาดนัดภาษานานาชาติกิจกรรมการรักการอ่านและนิทรรศการจากหน่วยงานที่สอนด้านภาษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาให้ความรู้ด้านภาษา อีกด้วย 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments