เชียงใหม่ สนธิกำลัง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

Share This:

เชียงใหม่ สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง , ตำรวจ , ทหาร , สมาชิก อปพร. , สมาชิก อส.ตร. , ชุด ชรบ. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙”

นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙” ณ จุดตรวจ/จุดสกัด หมู่ที่ ๓ บริเวณคลองชลประทาน บ.ป่าจี้ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  ผกก.งานจราจรภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปลัดอำเภอ.หน.ฝ.มค. กำนันตำบลแม่เหียะ ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ และมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและในระดับพื้นที่เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การไม่สวมหมวกนิรภัย

การดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องดำเนินการในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งทุกฝ่ายๆ ต้องดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙” ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ หมู่ที่ ๓ บริเวณคลองชลประทาน บ.ป่าจี้ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีการสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง , ตำรวจ , ทหาร , สมาชิก อปพร. , สมาชิก อส.ตร. , ชุด ชรบ. เข้าประจำจุดตรวจจุดสกัดดังกล่าว

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Presspeople รายงาน

Comments

comments