เชียงใหม่คุมเข้มรถโดยสารในช่วงเทศกาลหยุดยาว เปิดสายด่วน 1584

Share This:

พ่อเมืองเชียงใหม่เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร สายด่วน 1584 พร้อมบูรณาการของเจ้าหน้าที่เข้ามาป้องกันดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว เทศกาลปีใหม่ 255911570060

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ สายด่วน 1584 ในห้วงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2558 ช่วง 7 วันอันตราย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการเกิดความอุ่นใจในความปลอดภัย

โดยมีหน่วยงานขนส่งเชียงใหม่ เข้ามาตรวจวัดแอลกอฮอล์แก่พนักงานขับรถทุกคน เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค 5 เข้ามาตรวจหาสารเสพติดจากปัสวะของพนักงานขับรถ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร เข้ามาตรวจตาดูแลความปลอดภัยการแอบแฝงของกลุ่มมิจฉาชีพ และกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจะเข้ามาลักลอบขนยาเสพติดและนำยาเสพติดมาแอบซุกซ้อนแฝงไปกับสัมภาระของผู้โดยสาร โดยจะมีเจ้าหน้าที่ชุดนอกคเรื่อง และสุนัขจากตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่เข้ามาดมหายาเสพติด

ทั้งนี้ในปีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการเข้มงวด ดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะการใช้รถสาธารณะ เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ต้องปลอดภัย ไร้การเกิดอุบัติเหตุ สะดวกมารยาทอันดีงามต่อการให้บริการของผู้ประกอบการรถร่วม ที่สำคัญผู็โดยสารทุกคนจะไม่มีตกค้างสาารถเดินทางถึงภูมิลำเนาจุดหมายได้หมดทุกคน

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Presspeople : รายงาน

Comments

comments