เชียงใหม่ไร้อุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ

Share This:

รองอธิบดีขนส่งให้ความเชื่อมั่นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยตรวจสภาพรถโดยสาร ควบคุมความเร็ว จาก GPS ช่วงเดินทางวันที่ 3 ไม่มีเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารของสายภาคเหนือ ซึ่งตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับยังเป็นศูนย์ พบประชาชนให้ควาสนใจใช้บริการตรวจรถกับนักศึกษา อาชีวะจำนวนมา

ตั้งแต่ช่วงเช้านายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เดินทางตรวจเยี่ยและให้กำลังเจ้าหน้าที่ขนส่งเชียงใหม่ ยังสถานีขนส่งผู้โดยสรแห่งที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ พร้อมมอบน้ำ เครื่องดื่ม กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนักเพื่อควบคุมการเดินรถและตรวจวัดแอลกอฮล์ของพนักงานขับรถทุกคันก่อนออกเดินทางจากจังหวัด เชียงใหม่ ร่วมไปพนักงานขับรถ 30 หรือรถไม่ประจำทางที่มาจอดรอเพื่อเสริมการเดินรถทางสายภาคเหนือตอนบน
นอกจากนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยมจุดบริการบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่แยกวงแหวนรอบที่ 3 และบริเวณเชิงดอยสุเทพด้านหลังพระครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่มีการนำเอาฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และนักศึกษาจากอาชีวะ มาตรวจเช็ครถให้กับประชาชน ซึ่งพบว่ามีประชาชนเข้ามาใช้บริการตรวจเช็ค ซ่อมรถ จำนวนมากโดยเฉพาะทางขึ้นดอยสุเทพ นอกจากนี้จุด นี้บริการนวดฝ่าเท้าจากชุมชนสุเทพนำมาให้บริการ
นายจิรุตม์ กล่าวว่าการให้บริการจุดนี้มีครอบคลุมเพราะมีปริมาณนักท่องเที่ยวใช้รถเดินทางขึ้นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นก่อนการเดินทางขึ้นไปยังดอยสุเทพ ร่วมไปถึงรถ จักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่เป็นจำนวนมาก ที่เข้ามาขอใช้บริการแจกน้ำ ผ้าเย็นให้ฟรี โดยปีนี้จาการตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 สามารถให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 3 วัน 1 แสนกว่าราย ยังไม่พบปัญหาเกิดขึ้น และการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสายภาคเหนือ เพราะมีการดูแลควบคุมจากต้นสถานี ตลอดเส้นทางมีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปจนถึงปลายทาง ที่สำคัญการควบคุมรถเสริม 30 ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันดูแลเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งนี้พบการเก็บค่าโดยสารจำนวน 2 รายที่สถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพ หรือหมอชิด ดำเนินการจับและปรับไปแล้ว ร่วมไปถึงบขส. ก็ถูกดำเนินการปรับด้วย ในปีนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเดินทางจากรถโดยสารสาธารณะจากจังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยและ เดินทางถึงหมายด้วยความอบอุ่น มีการดูแลควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อลดการ สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการใช้ระบบ GPS เข้ามาควบคุมควมเร็ว

11570072 11570075 11570077 11570081 11570082 11570086

 

ทีมข่าว PressPeoPle  เชียงใหม่

Comments

comments